Réservé aux pros
Tip soften +
14,17 g — REF. 146007

Weekmaker voor nageltips om snel te kunnen vijlen. Voor gemakkelijk wegwerken van de scheidingslijn tussen nageltip en natuurlijke nagel.

€ 11,00 Incl. BTW
OF
Gebruiksaanwijzing

Details

Weekmaker voor nageltips om snel te kunnen vijlen

Dit product is uitsluitend bestemd voor professionals
Voorzorgsmaatregelen bij gebruik
Allen voor professioneel gebruik. Niet in contact brengen met de nagel. Gevaar. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slape­righeid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen. Inademing van damp vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. BIJ CONTACT MET DE HUID, met veel water en zeep wassen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Een ANTIGIF­CENTRUM/arts raad­plegen. Achter slot bewaren. Gooi de inhoud/verpakking veilig weg bij een afvalverwerkingscentrum in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Verwijderd houdenhouden van warmte, vonken, open vuur, hete opper­vlakken. Niet roken. Na het werken met dit product uw handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermende hand­schoenen/ beschermende kleding/ oog­bescherming/ gelaats­­bescherming dragen.

Klant review EEN HELDERE BLIK

Tip soften +
Geef uw mening
UW MENING OVER HET PRODUCT
  • Uw mening over de eigenschappen van het product
  •  
     

Onze verpakkingen zijn onderhevig aan een sorteerinstructie.