Reiniger voor make-up kwasten
200 ml — REF. 135150

Reinigt en beschermt de kwastharen. De kwasten gaan langer mee en blijven langer soepel.

€ 10,70 Incl. BTW
OF
Gebruiksaanwijzing

Details

Laat de penselen enkele minuten in de oplossing weken en veeg ze daarna voorzichtig af met een papieren zakdoekje. Herhaal dit totdat het zakdoekje schoon blijft. Spoel de penselen met schoon water af en laat ze liggend of met de haren naar boven aan de lucht drogen.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Na het werken met dit product uw handen grondig wassen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Gooi de inhoud/verpakking veilig weg bij een afvalverwerkingscentrum in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

Vul uw collectie aan

Klant review EEN HELDERE BLIK

Reiniger voor make-up kwasten
Geef uw mening
UW MENING OVER HET PRODUCT
  • Uw mening over de eigenschappen van het product
  •  
     

Onze verpakkingen zijn onderhevig aan een sorteerinstructie.