Bezorging & Garantie en service

 

Levertijden

Peggy Sage biedt  verschillende leveringsmogelijkheden waaruit u bij het bestellen kunt kiezen:

 

BPost 

Levertijden

Binnen 3 à 6 dagen

NB: levertijden gelden in werkdagen

 

Verzendkosten

Particulier

 

BPost

 Standaard verzending (BPost zonder handtekening) 

 6.90€ TTC

 Verzending met BPost- ophalen bij postkantoor - relaispunt

   3.50€ TTC  

 

Professionnal

 

BPost

 Standaard verzending (BPost zonder handtekening) 

5.70€ HT

Verzending met BPost- ophalen bij postkantoor - relaispunt

2.89€ HT

 
 Gratis levering vanaf 29,90 € incl. BTW voor particuliere klanten.

 

Algemene verkoopvoorwaarden

(Algemene verkoopvoorwaarden)

Artikel 6. Bezorging

6.1. ALGEMEEN

Op het moment van verzending van zijn Bestelling ontvangt de Koper een e-mail met het referentienummer van het pakket, het adres en de bezorginformatie.

Bestellingen worden uitsluitend afgeleverd in continentaal Frankrijk (met inbegrip van Corsica en Monaco) en in België.

Voor bepaalde producten zijn niet alle leveringswijzen beschikbaar. Het is dus mogelijk dat de Koper voor zijn Bestelling bepaalde leveringswijzen (met name "Click & Collect") niet kan selecteren.

6.2. LEVERINGSWIJZEN

6.2.1. THUISBEZORGING

Bezorging aan huis kan worden verzorgd door BPost of een andere geselecteerde vervoerder. In dat geval bedraagt de bezorgtermijn maximaal 10 dagen na verzending van de Bestelling.

De Koper kan zijn pakket volgen op de URL die wordt vermeld in de e-mail met het bericht dat zijn pakket is verzonden of door in te loggen op de Website en naar zijn persoonlijke pagina te gaan.

Bestellingen die dertig dagen na verzending nog niet op het door de Koper opgegeven adres zijn ontvangen, worden als vermist beschouwd. In dat geval verzendt PEGGY SAGE de Bestelling nogmaals aan de Koper voor zover de bestelde producten leverbaar zijn, of worden uitverkochte producten geheel of gedeeltelijk terugbetaald.

6.2.2. BEZORGING OP EEN AFHAALPUNT

Bij bezorging op een afhaalpunt levert PEGGY SAGE de producten binnen maximaal 10 dagen na verzending van de Bestelling af.

Het pakket van de Koper wordt afgeleverd op het door hem bij Bestelling opgegeven afhaalpunt. De Koper krijgt per e-mail en/of sms bericht dat zijn pakket is aangekomen op het gekozen afhaalpunt.

Na ontvangst van de e-mail met de bevestiging van de Bestelling heeft de Koper 15 dagen de tijd om zijn pakket af te halen. Daarna wordt de Bestelling geannuleerd. De Koper krijgt het orderbedrag teruggestort.

Indien de gehele Bestelling of een deel daarvan niet leverbaar is, krijgt de Koper per e-mail bericht dat zijn Bestelling is geannuleerd. De Koper wordt dan verzocht zijn Bestelling nogmaals op de Website te plaatsen en daarbij een andere leveringswijze te kiezen.

Artikel 7. Wettelijk herroepingsrecht

7.1. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT EN HERROEPINGSTERMIJN

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht kan de Koper binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het pakket zonder opgaaf van redenen en zonder onkosten (behalve de kosten voor de retourzending van het gekochte) gebruik maken van zijn wettelijke herroepingsrecht.

Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor:

-Verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

-Volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Indien de teruggezonden goederen niet overeenstemmen met de bijgevoegde factuur, behoudt PEGGY SAGE zich het recht voor om niet tot terugbetaling over te gaan.

7.2. MODALITEITEN VOOR DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

De Koper die zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen, moet dat binnen veertien (14) dagen na aflevering van de Bestelling aan de klantenservice van PEGGY SAGE meedelen. Daartoe kan de Koper met name het formulier voor herroeping uit de bijlage van deze AV gebruiken en dit aangetekend met ontvangstbevestiging sturen naar Ste PEGGY SAGE, SERVICE CONSOMMATEUR, 295 Rue des Hérons Cendrés, 74 130 Bonneville, Frankrijk, of per e-mail naar retractation@peggysage.com.

De Koper die zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen, moet de producten binnen veertien (14) dagen na verzending van het herroepingsformulier in hun originele verpakking terugsturen naar Ste PEGGY SAGE Service consommateur 295 Rue des Hérons Cendrés 74 130 Bonneville, Frankrijk

De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Koper.

Artikel 8. Garantie en service

8.1. WETTELIJKE GARANTIE

8.1.1. WETTELIJKE CONFORMITEITSGARANTIE

De op de Website verkochte goederen vallen onder de wettelijke conformiteitsgarantie als bedoeld in artikel 1649quater van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

De wettelijke conformiteitsgarantie staat los van de eventueel verleende commerciële garantie.

8.1.2. WETTELIJKE GARANTIE OP VERBORGEN GEBREKEN

De op de Website verkochte producten vallen onder de wettelijke garantie op verborgen gebreken als bedoeld in de artikelen 1641 tot en met 1649 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

8.1.3. MODALITEITEN VOOR DE UITOEFENING VAN DE WETTELIJKE GARANTIE

Op grond van de wettelijke conformiteitsgarantie zal PEGGY SAGE naar keuze van de Koper hem het aankoopbedrag vergoeden of de producten die gebreken vertonen of niet met zijn Bestelling overeenkomen omruilen indien de Koper binnen twee (2) jaar na aflevering van het (de) producten(en) aanspraak op de garantie maakt. Binnen zes (6) maanden na aflevering van het goed behoeft de Koper het bestaan van het gebrek aan overeenstemming niet aan te tonen.

Op grond van de wettelijke garantie op verborgen gebreken heeft de Koper overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek de keus om de koop te ontbinden ofwel zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen.

Voor alle informatie over aanspraken op de wettelijke garantie kan de Koper zich wenden tot de klantenservice.

8.2. COMMERCIËLE GARANTIE

De eventuele garantie op artikelen die op de Website worden verkocht en de voorwaarden en nadere bepalingen voor aanspraken op deze garanties worden in de productbeschrijvingen vermeld bij de technische eigenschappen. Dit zijn de garanties die door de leveranciers worden gegeven. Afhankelijk van de leverancier kan de garantietermijn uiteenlopen van zes maanden tot twee jaar. Deze garanties hebben alleen betrekking op fabricagefouten en niet op problemen in verband met stoten of onjuist gebruik van het product door de Koper.

8.3. SERVICE

Aanspraken op garantie moeten per e-mail worden gezonden naar de klantenservice (Service après-vente). Het adres is sav@peggysage.com. U kunt ook per gewone post schrijven naar: PEGGY SAGE SAS - 295 Rue des Hérons Cendrés - 74 130 BONNEVILLE - FRANKRIJK.

Producten die onder de garantie vallen, moeten in hun originele verpakking worden teruggezonden of anders deugdelijk voor verzending worden verpakt. Zij moeten vergezeld gaan van de handleidingen en eventuele toebehoren en van een leesbare kopie van de factuur.

De kosten voor de terugzending van het (de) product(en) worden tegen overlegging van een bewijsstuk aan de Koper vergoed.

Indien bij ontvangst van het (de) product(en) het door de medewerkers van PEGGY SAGE vastgestelde probleem niet overeenkomt met de opgaven van de Koper, behoudt PEGGY SAGE zich het recht voor het artikel niet ter reparatie op te sturen of om te ruilen. Indien de Koper in dat geval zijn beschadigde of defecte artikel terug wenst te ontvangen, kan hij daarom per e-mail of gewone post verzoeken (voor adressen zie boven). In dat geval zijn de kosten voor de hernieuwde verzending voor rekening van de Koper.

Na reparatie of omruil zendt PEGGY SAGE het artikel kosteloos terug naar het door de Koper opgegeven adres.

Indien de garantietermijn is verstreken of het artikel niet onder een garantie valt, kan PEGGY SAGE de Koper afhankelijk van het artikel een prijsopgave doen. In dat geval zijn de kosten voor terugzending en reparatie voor rekening van de Koper.